Temporomandibulaire klachten

Dit zijn klachten ter hoogte van het aangezicht/kaak, ze kunnen variëren van: constante pijn, vastzitten van de kaak naar kraken en/of klikken tot oorsuizen. Via zowel inwendige (in de mond) als uitwendige technieken, kunnen deze klachten verholpen worden. We zien dat de oorzaak vaak ligt aan overspannen spieren of een verminderde beweeglijkheid van het kaakgewricht zelf.